ze vám děkujeme Dobro-cestník

Produktové podmínky Dobro.cz pro uživatele

Smyslem webu Dobro.cz je propojování organizací i jednotlivých lidí, kteří potřebují v současné situaci nejvíce pomoci, s dobrovolníky, kteří jim chtějí svou výpomoc nezištně poskytnout.

Dobro.cz je určeno výhradně pro zveřejnění poptávek a nabídek pomoci bez nároku na odměnu (mzdu, honorář). Poptávku po krátkodobé výpomoci za finanční odměnu prosím zveřejňujte na Jobs.cz/bridády, stálé pracovní pozice lze inzerovat přes portály Jobs.czPrace.cz, potažmo mobilní aplikaci Práce za rohem.

Na Dobro.cz můžete zveřejnit libovolné množství jak žádostí o výpomoc, tak nabídek pomoci. Prosím, využívejte však službu s rozmyslem - ať ostatní zájemce neobtěžujeme nesmyslnými či duplicitními příspěvky.

Každá nově zadaná poptávka či nabídka pomoci bude zveřejněna na dobu 7 dní. Pokud platnost informací mezitím vyprší, můžete svůj příspěvek po ověření sami smazat.

Příspěvky nesmí svým obsahem vyvolávat zavádějící či klamnou představu o poptávané či nabízené pomoci. Žádost o pomoc i nabídka výpomoci by měly v zájmu uživatelů být vždy formulovány pokud možno stručně, jednoznačně a srozumitelně. Odkazy na související registrační formulář, web s dalšími informacemi, nebo e-mail a kontaktní telefonní číslo jsou v příspěvcích povoleny.

Příspěvky z webu Dobro.cz lze sdílet bez omezení na sociálních sítích či na dalších informačních webech.

LMC si vyhrazuje právo kontrolovat obsah všech příspěvků a zároveň si vyhrazuje právo smazat kterýkoliv z příspěvků (i bez udání důvodu). Smyslem je především ochrana uživatelů před klamnými, případně podvodnými poptávkami či nabídkami.

LMC si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky využívání webu Dobro.cz.